Faare Station

BjergBanen købte i 2015 Faare Station.
Stationen er BjergBanens hjemsted, hvor foreningen har dens lokaler.
Samt indenholder stationen også et kommende jernbane museum.
Området er på 6.296 m², samt er der mulighed for ydligere 18.270 m² lidt væk fra stationen.