Materiel

BjergBanen råder over en Y-Togs motorvogn (YM15), samt styrevogn (YS48) fra 1968.
Begge disse har tidl. kørt på LNJ, senere kom YM15 til VLTJ og YS48 kom til HHJ, begge baner blev i 2007 slået sammen til Mjba.